Meniu navigare

Utilizatori Online

Avem 135 vizitatori online
Total 15388134 vizite din 30.09.06

Duminica 18 Martie 2018   Prima Pagină arrow C.J.S.U DAMBOVITA arrow Plan de aparare 2010 - 2013 arrow Date caracteristice pentru apararea impotriva inundatiilor
Date caracteristice pentru apararea impotriva inundatiilor PDF Listare E-mail
SISTEM HIDROTEHNIC VACARESTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Anexa 2

DATE CARACTERISTICE PENTRU APARAREA IMPOTRIVA INUNDATIILOR

Nr. crt Denumirea lucrarii  Caracteristicile principale   Puncte critice existente   pentru fiecare lucrare in parte                    ( localizarea lor) Permanenta in caz de inundatii, telefon, fax, radiotelefon Amplsament statie hidrometrica locala           ( cota “0” ) Marimi de aparare Statie hidrometrica avertizoare (cota “0”)Postul pluvio avertizor Cote avertizoare corelate cu cele localePraguri criticeL/mp Timp de propagarea undei de viituraa) De la PH Malul cu Flori la Ac.Vacarestib)Din bh.Ilfov la Ac Udrestic)de la Ac.Vacaresti la Ob. Inundabile din aval Obiective inundabile in cazul AVARIERIIDISTRUGERIILUCRARII
CA CI CP
·         Localizare hidrografica·         Bazin hidrografic·         Curs de apa

·         Cod cadastral

  
QA  QI QP
CA QA CI QI CP QP
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
1. -  Ac. Vacaresti  -  Bazin hidrografic Arges  -  Riu Dambovita  -  X. 1. 25 Baraj frontal si lateral tip omogen din materiale locale .  -  l =  6.00 m  -  L dig frontal = 330 m  -  L dig compartimentare =3360 m  -  Ldig polder = 2600 m  -  h constructiva = 19.50 m  -  Vol . NNR = 14.50 mil.mc.  -  Cota NNR = 237.00 mdMN  -  Vol. coronament = 20.28 milmc.  -  Cota coronament=241.50 ndMN  -  Vol . atenuare ac . permanenta = 22.25 mil. mc.-          Vol. atenuare ac. Nepermanenta = 31.85 mil. mc.Debite si niveluri de dimensionare si verificare .  -  asigurare de calcul 5 %   1- Q c 5 % = 310 mc/s, atenuare = 2.6 %  -  asigurare de calcul 1 %  2- Qc 1 % = 630 mc/s , atenuare = 5 %   -  asigurare de verificare 0.1 %  3- Qv 0.1 % = 1700 mc/s , atenuare = 50 %Caracteristicile uvrajelor  -  deversor de suprafata echipat cu doua stavile clapet de 16.00 x 3.00 mp actionate hidraulic  -  pentru evacuarea apelor mari 2 goliri de fund achipate cu stavile segmennt de 6.75 x 2.25 mpQ max evacuat ( in functie de cota in lac )  -  Qevacuare clapet = 91.80 mc/s( cota in lac = 237.00 mdMN )  - Q evacuare clapet = 160.90 mc/s ( cota in lac 238.00 mdMN )-          Qevacuare stavila segment = 207.00 mc/s ( cota in lac 237.00 mdMN )- An PIF 1996 - definitiva  Nu este cazul 634068684153 – FaxS.H.VacarestiStatie mobilaMotorola Mira baraj  237.10 mdMN 238.00mdMN 240.00mdMN P.H. Malu cu Flori 200131.0 250 227.0 300328.0  6 h 15 min ,pentru un debit Q=131.0   mc/s Localitatile aval de acumulare  Vacaresti cuprinse in planul de avertizare-alarmare al acum. Vacaresti :-          SatGhinesti, Com.Salcioara-          Balastiera  Banesti-          Sat Crangasi , Sat Boteni Comuna Contesti-Sat Serdanu, Com Lunguletu-Com.Slobozia Moara-NH Brezoaiele 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
2.  -  Acumul. Udresti  -  Bazin hidrografic Arges  -  Piriu Ilfov  -  X . 1.25.16.  (ac nepermanenta)   -  Materialul – baraj frontal din pamint cu nucleu de argila .  1- L coronam. = 762 m  2-H constr. = 8.50 m  3- l = 4.50 m  4—Vol.NNR = 0.75 mil mc.      Vol.coron.=0.93 mil mc.  5- Cota NNR = 251.00 mdMN  6- Cota.coronam. = 253.00 mdMN  7- Vol.atenuare = 0.93 mil.mc.  -  asigurare de calcul 1 % , Q1% = 75 mc/s  -  asigurare de verificare 0.1 % ,Q 0.1% = 174 mc/s  -  Este prevazut cu descarcator de suprafata si golira de fund :  1- Qmax golire fund = 5.79 mc/s  2- Qmax desc.supraf. = 125.63 mc/sAn PIF = 1974 ; 1994   -  Clasa II de importanta   Nu este cazul 267161 – Canton IlfoveniStatie mobila Motorola Mira calugar baraj 248.50mdMN 252.00mdMN 252.50mdMN Statia meteo TargovisteTel. 631389 15 l/mp3h 30 l/mp6h 25 l/mp1h 1 h Satul Udresti     
3.   -  Acumu.Bunget I  -  Bazin hidrografic Arges  -  Piriu Ilfov  -  X.1.25.16.An PIF = 1973  -  Baraj frontal din materiale locale ( pamint ) cu nucleu  de argila :  1-  L = 670 m  2- H = 8.90 m  3- l = 4.50 m  4- Vol. NNR = 2.03 mil.mc.  5- Cota NNR = 246.00 mdMN  6-  Vol. coronament = 3.72 mdMN  7- Cota coronament = 248.00 mdMN  8- Volum atenuare=1.69  -  Debite si niveluri de dimensionare si verificare   1- clasa IV de importanta  2- asigurare de calcul 5 % , Q = 66 mc/s  3- asigurare de verificare 1 %   Q 1% = 117 mc/s  -  Prevazut cu descarcator de suprafata si golire de fund :  1- Qmax golire fund = 5.9 mc/s  2- Qmax desc.supraf. = 119mc/s( nivel in lac = 248.00 mdMN )     Nu este cazul Tel. 267161 – Canton IlfoveniStatie mobila Motorola Mira calugar baraj 246.10 mdMN   247.00 mdMN 247.50 mdMN Acum.Udresti 248.50 mdMN 252.00 mdMN 252.50 mdMN 1 h    
4.  -  Acum. Bunget II -  Bazin hidrografic Arges  -  Piriu Ilfov  -  X.1.25.16.   -  Baraj frontal din pamint cu nucleu de argila :  1- L = 1425 m  2- l = 4.50 m  3- H constructiva = 10.10 m  4- Volum NNR = 250 mil.mc.  5- Cota NNR = 238.00 mdMN  6- Volum coronament= 3.7 mil.mc  7- Cota coronam.=240.50mdMN  8-Volum atenuare = 2.00 mil mc.  -  Debite si nivele maxime de  verificare :  1- asigurare de calcul 1% , Q 1% = 31 mc/s  2- asigurare de 0.1% ,Q 0.1% = 119 mc/s   -  Prevazut cu descarcator de 2 suprafata si golire de fund :  1- Qmax golire fund = 9.87mc/s  2- Qmax descarcator de suprafata = 121 mc/s pentru lama deversanta de 2 m si nivel in lac=240.00mdMN   -  Clasa II de importanta   -  Anul PIF = 1973 si 1994 pentru descarcatorul de suprafata . -  Lucrari de traversare : nu este cazul  -  Zone cu grifoane si infiltratii – 1/3 din taluzul aval al acumularii cind nivelul apei in lac este la coronament ( NNR )  -  Eroziuni de mal :nu este cazul  -  Zone lipsite de perdele de protectie : nu este cazul  -  Zone sub cota proiectata : nu este cazulIpoteze de 3 periculozitate   -  blocarea echipamentelor hidromecanice  -  ruperea barajului in dreptul calugarului datorita infiltratiilor Tel. 267161 – Canton IlfoveniStatie mobila Motorola Mira calugar baraj 238.60mdMN 239.50 mdMN 240.00mdMN Ac. Bunget I 246.10 mdMN 247.00 mdMN 247.50 mdMN 1 h    -  sat Bungetu la 0.5 km fata de baraj 
5.   -  Acumul.Bratesti-  Bazin hidrografic Arges  -  Piriu Ilfov  -  X.1.25.16.   -  Baraj frontal si lateral din materiale locale ( pamint ) cu nucleu de argila si anteradier :  1- L coronament = 824 m  2- H constructiva = 10.50 m  3- l = 4 m   4- Vol.NNR = 3.52 mil.mc.  5- Cota NNR = 228.00mdMN  6- Vol.coronament = 4.57 mil mc  7- Cota coronam. = 229.00 mdMN  8- Vol.atenuare = 1.05 mil mc  -  Debite si nivele maxime de  verificare :  1- asigurare de calcul 5% , Qc 5% = 69 mc/s .  2- asigurare de verificare ,Qv 1% = 123 mc/s .   -  Prevazut cu descarcator de suprafata si golire de fund :  1- Qmax.golire fund = 6.89 mc/s  2- Qmax descarcator de suprafata = 37.00 mc/s   3- pentru viituri la 230.00 mdMN  -  Anul PIF = 1974    -  Clasa IV de importanta Nu este cazul Tel. 267161 – Canton IlfoveniStatie mobila Motorola Mira calugar baraj 228.10mdMN 229.00 mdMN 229.50 mdMN Ac. Bunget II 238.60 mdMN 239.50 mdMN 240.00 mdMN 2 h   -  drum comunal Bratesti  -  sat Bratesti la 1 km fata de baraj 
6. -  Acumul.Adunati-  Bazin hidrografic Arges  -  Piriu Ilfov  -  X.1.25.16.    -  Baraj frontal si lateral din materiale locale ( pamint ) cu nucleu de argila si anteradier :  1- L coronament = 1700  m  2- H constructiva = 12.10 m  3- l = 5.00 m  4- Vol.NNR = 4.80 mil.mc.  5- Cota NNR = 222.50mdMN  6- Vol.coronament = 6.25 mil mc  7- Cota coronam. = 224.00 mdMN  8- Vol.atenuare = 1.45 mil mc  -  Debite si nivele maxime de  verificare :  1- asigurare de calcul 1% , Qc 1% = 124 mc/s .  2- asigurare de verificare 0.1%Q 0.1% = 234 mc/s .   -  Prevazut cu descarcator de suprafata si golire de fund :  1- Qmax.golire fund = 37 mc/s  2- Qmax descarcator de suprafata = 69.00 mc/s , pentru cota coronam.= 224.50 mdMN  -  Anul PIF = 1979 , clasa II de importanta    Nu este cazul Tel. 267161 – Canton IlfoveniStatie mobila Motorola Mira calugar baraj 222.60mdMN 223.50mdMN 224.00 mdMN Acumulare Bratesti 228.10 mdMN 229.00mdMN 229.50mdMN 1 h Baraj si acumulare Ilfoveni , SCP Nucet , sat Mircea-Voda , NH Mircea-Voda   
7. -  Acumul.Ilfoveni-  Bazin hidrografic Arges  -  Piriu Ilfov  -  X.1.25.16.    -  Baraj frontal si lateral din materiale locale ( pamint ) cu masca de argila de 1 m grosime :  1- L coronament = 1481  m  2- H constructiva = 9.30 m  3- l = 5.00 m  4- Vol.NNR = 2.06 mil.mc.  5- Cota NNR = 214.00 mdMN  6- Vol.coronament = 4.05 mil mc  7- Cota coronam. = 215.50 mdMN  8- Vol.atenuare = 4.99 mil mc  -  Debite si nivele maxime de  verificare :  1- asigurare de calcul 1% , Qc 1% = 125 mc/s .  2- asigurare de verificare 0.1%Q 0.1% = 234 mc/s .   -  Prevazut cu descarcator de suprafata si golire de fund :  1- Qmax.golire fund = 34 mc/s  2- Qmax descarcator de suprafata = 87.00 mc/s , pentru cota coronam.= 216.00 mdMN  -  Anul PIF = 1978 , clasa II de importanta    Nu este cazul Nu este cazul  Tel. 267161 – Canton IlfoveniStatie mobila Motorola Mira calugar baraj 214.10 mdMN 215.00mdMN 215.50mdMN Acumulare Adunati 222.60mdMN 223.50 mdMN 224.00 mdMN Depinde de gradul de umplere al acumularii Adunati S.P.S.N.I.F.Dambovita ,S.C.P.Nucet , sat Mircea-Voda N.H.Mircea-Voda , D.N. 71  
8.   -  Derivatia Dambovita – Ilfov  -  Localitatea Vacaresti  -  Acumulare Adunati  -  X.1.25.16.   -  Este compusa din 3 tronsoane :  a.  I  forma trapezoidala in rambleu cu L1 = 774 m  b.  II  tronson deschis , in debleu ,L2 = 3590 m  c.  III  tronson executat din tuburi PREMO cu Dn = 2000 mm .L totala = 5200 m .l fund = 1.50 m.I 1 = 0.4 ‰ , I 2 = 2 ‰Qm = 7.00 – 11.00 mc/s  -  Anul PIF 1978 ; 1996    -  Zone de subtraversare a caii ferate  -  Zone de debusare canal Tel. 267161 – Canton IlfoveniStatie mobila Motorola Acumulare Vacaresti 237.10mdMN 238.00mdMN 240.00 mdMN P.h. Malu cu Flori 200131.0 250 227.0 300328.0  6 h si 15 minQ=131 m/s Priza de apa Vacaresti si canal aductiune pe lungime de 500m
9.   -  Derivatia Ilfov-Dambovita  -  X.1.25.16.  -  X.1.25.   -  Este compusa dintr-un canal cu sectiune trapezoidala executat la inceput in semodebleu , apoi debleu.l fund = 1.50 mI = 1  L totala = 2.1 km  -  Clasa  II de importanta   -  Anul PIF 1978   -  Deversare peste digul de contur al prizei ( de aparare ) Tel. 267161 – Canton IlfoveniStatie mobila Motorola Mira oblica canalMira verticala priza 150.00 mdMN 150.00 mdMN - Acumulare Ilfoveni 214.10 mdMN 215.00 mdMN 215.50 mdMN 30 min Dig mal sting amonte priza Mircea-Voda
10. Dig Contesti   -  Sectiune trapezoidala din pamint L = 8.1 kmCota coronament = 152.00 mdMN ,164.00 mdMNl coronament = 2.50-3.00 m  -  Clasa IV de importantam interior = 1 : 25m exterior = 1 : 3  -  Anul PIF = 1985   -  Deversarea peste coronament in dreptul bisericii din Contesti pe o distanta de               , in dreptul scolii din Contesti . Tel. 241236 – Canton Contesti Statie mobila Motorola Mira locala pod Contesti 290 330 420 Baraj Vacaresti 237.10 mdMN 238.00 mdMN 240.00 mdMN 60 min Sat Contesti , teren arabil
11. Dig Boteni   -  Sectiune trapezoidala in forma de U , din pamintL = 3.21 kmCota coronament : 150.00; 154.00 ; 152.00 mdMNl coronament = 3.00 mm interior = 1 : 2.5m exterior = 1 : 3  -  Clasa IV de importanta   -  Anul PIF = 1979   -  Amonte si aval pentru sat Boteni Tel. 241236 – Canton Contesti Statie mobila Motorola Mira locala pod Contesti 290.00 330.00 420.00 Baraj Vacaresti 237.00 mdMN 238.00 mdMN 240.00 mdMN 60 min Sat Boteni , teren arabil
12.   -  Nod Hidrotehnic Brezoaiele  -  riul Dambovita  -  X.1.25  -  Bzin hidrografic Arges    -  Compus dintr-un stavilar central format din 3 deschideri de b.a. ( 1.60 x 4.20 )m ,echipat cu stavile   -  Echipamentul hidromecanic este compus din :  a – stavila segment cu clapet SC1 ( 16 x 4.20 ) m  b – stavila segment 2 bucati ( 16 x 4.20 ) m                    de batardouri 3 bucatiL deversor = 20 m  - Anul PIF = 1983   -  Echipamentul hidromecanic al stavilarului Tel.751423 – Canton Brezoaiele Statie mobila Motorola Mira mal sting  127.50 mdMN 128.80 mdMN 131.10 mdMN P.H.Lunguletu 19088.5.0 230114.0 280149.0 95 min. -
13.   -  Regularizare si indiguire riu Dambovita amonte N.H.Brezoaiele  -  riu Dambovita  -  X.1.25 L = 1.80 kml coronament = 2.50 mB =  12.00 mH = 2 ÷ 4 m Deversare dig Tel.751423 – Canton Brezoaiele Statie mobila Motorola Mira mal stingamonte aval 126.00125.00mdMN 128.00127.00mdMN 128.00127.00mdMN      P.H.Lunguletu 190.0070.0 230.00100.0 260.00100.0 95 min. -
14.   -  Regularizare si indiguire piriu Ciorogirla  -  piriu Ciorogirla L = 2.0 kmB = 12.00 mH = 2.00 ml coronament = 2.50 m Deversare dig Tel.751423– Canton Brezoaiele Statie mobila Motorola Mira mal stingamonte aval 125.10mdMN 126.60mdMN 128.10mdMN      P.H.Lunguletu 88.5.0 114.0 149.0 95 min. Comuna Joita100 ha teren arabil
15.   -  Derivatia Dambovita-Arges L = 10.10 kmH = 1.60 ÷ 3.00 mB = 11 ÷ 19 mQ = 11  ÷ 285 mc/s  -  Este formata din 4 tronsoane : tr. I ,II, III , IV .  Subtraversare piriu Sabar si subtraversare piriu  Bai , deversare peste cota coronament Tel.751423 – Canton Brezoaiele Statie mobila Motorola Tr I mal stgTr II mal stgTr III mal stgTr IV mal stgDebusare r. Arges 127.05125.00121.75128.25117.58mdMN  128.85125.95122.90120.80119.49mdMN 128.65126.90124.00123.50123.90mdMN      N.H. Brezoaiele 5 mc/s 10 mc/s 15 mc/s 95 min. Comuna Poiana200 ha teren arabil
16. Derivatia ape mari Lunguletu - Racari L = 6.6 kmB = 4.0 mQ = 29.5 mc/s  -  Este executata in debleu  , sectiune trapezoidala , prevazuta cu dig pe mal sting  :Tr. I : L = 591.40 m ; I = 2.2 %Tr. II : L = 1284.00m ; I = 2.2%Tr. III : L = 2490.00m ; I = 0.32%Tr. IV : L = 2155.00m ; I = 0.71%                         -  Clasa II de importanta  -  Anul PIF = 1995         Deversare dig Tel. 724174 – Primaria Slobozia-Moara -   - - - - - - - - Teren arabil 100 ha
Nota F I – faza I de aparare, F II – faza II de aparare, F III – faza III de aparare  - la diguri

 

 


Sesizați faptele de corupție ale personalului MAI la: 0800-806-806
-------------------------------------------
Integrare Europeană: 0800-802-007
      
                Noul website

        http://www.prefecturadambovita.ro/uploadfiles/2015/martie/telverde.pdf
      
        http://www.prefecturadambovita.ro/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=141
                    
       

PROGRAM AUDIENTE S.P.R.P.C.I.V

    MARTI ORELE 10:00 - 12:00

PROBA PRACTICA SE DESFASOARA

   CU PLECARE DIN PARCAREA

   OBORULUI TARGOVISTE


          
 
      

           INFORMARE CU
          PRIVIRE LA
        PLATA TAXELOR
       SI TARIFELOR
          AFERENTE
      PERMISELOR DE
         CONDUCERE 
               SI A

     PASAPOARTELOR
        
    
Pentru o navigare optimă,
    vă recomandăm folosirea
  unui browser  cu capabilități
          HTML5 și CSS3
 
    
   http://www.apostila.mai.gov.ro
                            

         ACCESEAZA AICI TELEFONUL
      CONSUMATORILOR SI PAGINA WEB