Meniu navigare

Utilizatori Online

Avem 83 vizitatori online
Total 15388035 vizite din 30.09.06

Duminica 18 Martie 2018   Prima Pagină arrow Servicii OnLine arrow Legături utile arrow Presa, Integrare, Apostila arrow Apostila arrow Apostilarea actelor notariale arrow Actele oficiale administrative supuse procedurii de aplicare a apostilei
Actele oficiale administrative supuse procedurii de aplicare a apostilei PDF Listare E-mail

LISTA ACTELOR SUPUSE PROCEDURII DE APOSTILARE

DE CĂTRE INSTITUȚIA PREFECTULUI  - JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

 


1. CERTIFICATE DE STARE CIVILĂ - în original, model nou, emis după 01.01.1998, potrivit art. 60 alin. (1) din Legea nr. 119/1996, republicata, cu privire la actele de stare civila. Facem precizarea ca, potrivit art. 77 alin. (2) din Legea nr. 119/1996, Decretul nr. 278/1960 cu privire la actele de stare civila a fost abrogat.

ACTELE DE STARE CIVILA DETERIORATE VOR FI REFUZATE!

CERTIFICATELE DE STARE CIVILA PLASTIFIATE NU SE APOSTILEAZA!

2. CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR  - în original, valabil 6 luni de la data eliberării lui;

3. CERTIFICAT DE CAZIER AUTO - in original, eliberat de Inspectoratul de Politie al Judetului Dambovita;

4. CERTIFICAT DE CAZIER FISCAL, CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA - in original, eliberate de Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita/Administratia Finantelor Publice - Municipiul Targoviste; 

5. ADEVERINTE DE VENIT - in original, eliberate de administratiile fiscale teritoriale;

6. Certificat prin care se atestă domiciliul și cetățenia persoanei sau statutul juridic față de statul român - în original eliberat de Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date Bucuresti 021/413.54.42 , strada Obcina Mare nr. 2, Sector 6, Bucuresti);

7. Adeverință privind datele necesare determinarii stagiului de cotizare si a punctajului, eliberata de Casa Judeteana de Pensii Dambovita (Str. T. Vladimirescu nr. 1A, Targoviste, telefon: 0245/211.177; 0245/213.308);

8. Acte de studii - în original, vizate în prealabil de Inspectoratul Școlar Județean Dambovita (Calea Domneasca nr. 127, Targoviste - telefon: 0245/211.891) - pentru diplomele emise în sistemul de învățământ preuniversitar. Directia pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului, pentru diplomele emise în sistemul de învățământ universitar (Str. Spiru Haret nr. 12, Sector 1, Bucurersti);

9. Certificate de botez/cununie religioasă - în original, vizate în prealabil de ARHIEPISCOPIA TARGOVISTEI (Str. Mihai Bravu nr. 5-7-Telefon: 0245/217.606);

10. Certificate de competență profesională eliberate de centrele de evaluare autorizate de Autoritatea Nationala pentru Calificari - în original, vizate de Autoritatea Nationala pentru Calificari 021/315.52.33021/315.52.33r Maracineanu nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti - telefon: 021/315.52.33);

11. Brevete de turism emise de Autoritatea Națională pentru Turism;

12. Certificate de rezidență fiscală pentru aplicarea convențiilor de evitare a dublei impuneri, în original, eliberate de Direcția Generală a Finanțelor Publice Dâmbovița (Calea Domneasca nr. 166, Targoviste - telefon: 0245/616.779);

13. Documente ce atestă calitatea de școlarizat pe teritoriul României, pentru cetățenii străini, eliberate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului;

14. Documente cu caracter medical (autorizații liberă practică, recomandări, caracterizări, certificate medicale, adeverințe medicale, certificate de concediu medical, bilete ieșire din spital, adeverințe de stagiu practic, cereri care să ateste faptul că unitatea sanitară emitentă a unui document este unitate sanitară cu sau fără personalitate juridică, abilitată să elibereze respectivul document și să acorde asistență medicală - vizate, în prealabil, de Directia de Sănătate Publică Dâmbovița (str. Tudor Vladimirescu nr. 15-19, Targoviste - telefon: 0245/613.604). Certificate de conformitate care atestă experiența profesională, precum și adeverințele necesare recunoașterii în celelalte state membre ale Uniunii Europene a titlurilor de calificare dobândite în România în profesiile de medic dentist, farmacist, asistent medical generalist și moașă) semnate de Direcția generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională și salarizare din cadrul Ministerului Sănătății și vizate de Direcția Juridică din cadrul aceluiași minister 021/30.72.500021/30.72.500ian Popisteanu nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti - telefon: 021/30.72.500; 021/30.72.600);

15. Certificate de calificare și de absolvire obținute de cetățenii români înainte de 1989 și între anii 1990-2003, vizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița. Certificate de calificare și de absolvire obținute după ianuarie 2004, vizate de Comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesională (str. Tudor Vladimirescu nr. 1A, Targoviste - telefon: 0245/615.932); SUPLIMENTUL DESCRIPTIV AL CERTIFICATULUI, NEFIIND UN ACT OFICIAL DE CALIFICARE, NU SE APOSTILEAZA!

16. Acte de studii emise de instituții din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor vizate de acest minister (Piata Revolutiei nr. 1A, sector 1,. Bucuresti - telefon: 021/314.10.50);

17. Certificate de Traducători în și din limbi străine, certificate care atestă Calitatea de Artist Liber-Profesionist, certificate din domeniul impresariatului artistic emise de Ministerul Culturii și Patrimoniului National;

18. Certificate, adeverințe, copii-extras emise de instituțiile din cadrul Ministerului Apărării Nationale, vizate de acest minister (str. Izvor nr. 3-5, sector 5, Bucuresti - telefon: 021/410.40.40; 021/230.04.00); 

19. Documente de confirmare a valabilității certificatelor de competență ale personalului navigant vizate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti - telefon: 021/319.61.24);

20. Certificate care atesta componenta familiei, potrivit anexei nr. 12 din H.G. nr. 64/26.01.2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 151/02.03.2011.

21. Dovadă de stare civilă;

22. Atestat privind componența familiei în vederea acordării prestațiilor familiale (Formularul E 401);

23. Certificate care constituie dovada suficientă a competenței profesionale emise de Agenția teritorială Dâmbovița a Autorității Rutiere Române (Bd. Independentei nr. 2-4, Targoviste - telefon: 0245/640.701);

24. Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Asistenților Medicali si Moașelor din România (str. Tudor Vladimirescu  nr. 78, Targoviste - telefon: 0245/211.501);

25. Certificate de atestare Auditor Energetic pentru Clădiri și Certificate de atestare Tehnico Profesională, emise de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței.

26. Certificate de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetelor locale.

27. Dispozitii de schimbare a numelui, potrivit anexei nr. 44 din H.G. nr. 64/26.01.2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 151/02.03.2011.

28. Certificate de divort, potrivit anexei nr. 67 din H.G. nr. 64/26.01.2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 151/02.03.2011.

29. Adeverinte ce fac dovada existentei/inexistentei unor interdictii privind exercitiul drepturilor electorale ale unor cetateni romani, eliberate de Autoritatea Electorala Permanenta.

30. Adeverinte din care rezulta calificarea profesionala de consilier juridic si exercitarea acestei profesii in Romania, eliberate de catre Ministerul Justitiei, Serviciul Profesii Juridice Conexe.

31. Certificatele care inlocuiesc cardul european de asigurari sociale de sanatate. ATENTIE! Adeverintele sau carnetele de asigurat, care sunt eliberate pana la inlocuirea lor de catre cardul national de sanatate, pot fi utilizate numai pe teritoriul Romaniei si NU SE SUPUN APOSTILARII.

32. Certificatul de incadrare in grad si tip de handicap, emis de Comisia de evaluare, organ de specialitate al Consiliului Judetean.

33. Permis de port-arma, eliberat de Inspectoratele Judetene de Politie in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta solicitantul.

34. Atestat privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, eliberat de Inspectoratul de Politie Judetean in raza caruia persoana isi are domiciliul sau resedinta.

35. Certificate de competenta lingvistica pentru turism, vizate de Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale.

36. Adeverinta de conformitate, eliberata cadrelor didactice, potrivit Ordinului nr. 3973/2012.

37. Autorizatie de functionare a agentului de munca temporara, eliberata potrivit H.G. nr. 1256/2011.

38. Adeverinta eliberata de Autoritatea Nationala pentru Cetatenie, din care rezulta faptul ca s-a depus cererea pentru renuntarea la cetatenia romana.

 

 

 

Ultima actualizare ( Tuesday, 31 May 2016 )
 


Sesizați faptele de corupție ale personalului MAI la: 0800-806-806
-------------------------------------------
Integrare Europeană: 0800-802-007
      
                Noul website

        http://www.prefecturadambovita.ro/uploadfiles/2015/martie/telverde.pdf
      
        http://www.prefecturadambovita.ro/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=141
                    
       

PROGRAM AUDIENTE S.P.R.P.C.I.V

    MARTI ORELE 10:00 - 12:00

PROBA PRACTICA SE DESFASOARA

   CU PLECARE DIN PARCAREA

   OBORULUI TARGOVISTE


          
 
      

           INFORMARE CU
          PRIVIRE LA
        PLATA TAXELOR
       SI TARIFELOR
          AFERENTE
      PERMISELOR DE
         CONDUCERE 
               SI A

     PASAPOARTELOR
        
    
Pentru o navigare optimă,
    vă recomandăm folosirea
  unui browser  cu capabilități
          HTML5 și CSS3
 
    
   http://www.apostila.mai.gov.ro
                            

         ACCESEAZA AICI TELEFONUL
      CONSUMATORILOR SI PAGINA WEB